UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


UDRŽITELNOST PROJEKTU


Vydané monografie

Nahoru

Vydané sborníky

Nahoru

Vydané edukační postery

Nahoru

Ocenění tématických edukačních posterů

Nahoru

Přednášky a články

Nahoru

Knihovna Unie Comenius

Seznam:
Barret, L., Dunbar, R., Lycett, J. 2007. Evoluční psychologie člověka. Portál. Praha.
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Portál. Praha.
Čáp, J., Mareš, J. 2007. Psychologie pro učitele. Portál. Praha.
Eriksen, T.H. 2008.Sociální a kulturní antropologie. Portál. Praha.
Evans, D., Zarate, O. 2002. Evoluční psychologie. Portál. Praha.
Fisher, S., Škoda, J. 2009. Sociální patologie. Grada. Praha.
Giddens, A. 1999.Sociologie. Argo. Praha.
Hartl, P., Hartlová, H. 2004. Psychologický slovník. Portál. Praha.
Havlík, R., Koťa, J. 2007. Sociologie výchovy a školy. Portál. Praha.
Hewstone, M., Stroebe, W. 2006. Sociální psychologie. Portál. Praha.
Hunt, M. 2000. Dějiny Psychologie. Portál. Praha.
Just, V. 2009. Velký slovník floskulí. Leda/Rozmluvy. Praha.
Koukolík, F. 2009. Jak si lidé hrají? Radioservis, Praha.
Krebs, V. et al. 2007. Sociální politika. Aspi. Praha.
Kyriacou, Ch. 2005. Řešení výchovných problémů ve škole. Portál. Praha.
Langmeier J., Krejčíková, D. 2006. Vývojová psychologie. Grada. Praha.
Marks, J. 2006. Jsme téměř 100% šimpanzi? Academia, Praha.
Michel, G.F., Moore, C.L. 1999. Psycho-biologie. Portál. Praha.
Müller, K.B. 2008. Politická sociologie. Portál. Praha.
Nakonečný, M. 2009. Psychologie osobnosti. Academia, Praha.
Nakonečný, M. 2009. Sociální psychologie. Academia. Praha.
Nešpor. Z., Lužný, D. 2007. Sociální náboženství. Portál. Praha.
Petty, G. 1996. Moderní vyučování. Portál. Praha.
Praško, J. a kol. 2009. Poruchy osobnosti. Portál. Praha.
Průcha, J. (ed.) 2009. Pedagogická encyklopedie. Portál. Praha.
Průcha, J.; Walterová, E.; Mareš, J. 2003. Pedagogický slovník. Portál. Praha.
Ridley, M. 2007. Červená královna. Portál. Praha.
Sedláčková, D. 2009. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Grada. Praha.
Schultze, R. Roberts, R.D. 2007 (eds.) Emoční inteligence. Portál. Praha.
Snustad, D.P., Simmons, M.J. 2009. Genetika. Masarykova univerzita. Brno.
Soukup, V. 2005. Dějiny antropologie. Karolinum. Praha.
Sternberg, R.J. 2002. Kongitivní psychologie. Portál. Praha.
Vališová, A., Kasíková, H. et al. 2007. Pedagogika pro učitele. Grada. Praha.
Viseman, B., Groves, J. 2009. Lévi-Strauss a strukturální antropologie. Portál, Praha.
Zábrodská, K. 2009. Variace na gender - Poststrukuralismus, diskurzívní analýza a genederová identita. Academia, Praha.

Nahoru

Tematické akce Unie Comenius

Nahoru

Zprávy o udržitelnosti projektu ESF


Nahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka