UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


POJMOVÝ SLOVNÍK

Pojem Odkaz
Agresivita http://cs.wikipedia.org/wiki/Agresivita
Též učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Bossing http://www.psychoterapeut.cz/index.php?act=left&id=72
Dominance Viz učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Elitářství http://cs.wikipedia.org/wiki/Elit%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
Emoce http://cs.wikipedia.org/wiki/Emoce
Též učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Etnicita http://www.varianty.cz/download/pdf/texts_3.pdf
Gender http://cs.wikipedia.org/wiki/Gender
Chování Viz učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Integrace http://www.europeum.org/integrace.php
Intolerance http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=779
Kognitivní proces http://www.cisvts.cz/UserFiles/File/iki2009/Pilecka_ftxt.pdf
není přímo relevantní, ale nic lepšího není
Komunikace http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace
Též učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Menšina http://cs.wikipedia.org/wiki/Men%C5%A1ina
Mobbing http://cs.wikipedia.org/wiki/Mobbing
Motivace http://cs.wikipedia.org/wiki/Motivace
Sociální stratifikace http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_stratifikace
Sociální struktura Viz učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Sociobiologie http://www.blisty.cz/files/isarc/0104/20010403d.html
Též učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Submisivita Viz učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátů
Šikana http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana
Tradice http://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
Xenofobie http://cs.wikipedia.org/wiki/Xenofobie
Též učební text
Marina Vančatová – Základy etologie člověka a primátůNahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka