UNIE COMENIUS

Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ

Evropská unie; Evropský sociální fond; Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy; OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; Česká republika; Unie Comenius

Projekt "Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ", reg. č. CZ.1.07/1.2.05/01.0016, je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR.


Studijní program 2. cyklu studia pro rok 2010


Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků a studentů se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ
(2010)

I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII


LEDEN

22. 1. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-09:30Úvodní informace o projektu
(RT)
09:30-13:00Pojem etnicity a etnika v souvislosti s biologickou, sociální a kulturní proměnlivostí člověka včetně historického přehledu problematiky I.
(Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00Pojem etnicity a etnika v souvislosti s biologickou, sociální a kulturní proměnlivostí člověka včetně historického přehledu problematiky II.
(Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
23. 1. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Lidská ontogeneze a variabilita člověka
(Dr. Vladimír Přívratský, Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze)
14:00-18:00Etnické minority střední Evropy, jejich kulturní a etnické charakteristiky
(Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

ÚNOR

12. 2. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Biosociální kořeny agresivity a xenofobie I
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00Biosociální kořeny agresivity a xenofobie II
(Mgr. Marina Vančatová, Katedra antropologie, FHS UK v Praze)
13. 2. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Gender a minority, funkce rodiny.
(Dr. Eva Ferrarová, Ministerstvo vnitra ČR)
14:00-18:00Ideologické zneužívání biologických teorií ve vztahu k minoritám (rasismus)
(Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

BŘEZEN

19. 3. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Meziregionální a vnitroregionální migrace a její příčiny
(Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK v Praze)
14:00-18:00Uprchlíci, jejich integrace a specifické potřeby kulturně a sociálně heterochtonních (například původně neevropských) etnik
(Mgr. Petr Novák, Ministerstvo vnitra ČR)
20. 3. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Minorita jako obecný socio-kulturní fenomén, definice a podstata problematiky
(Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR)
14:00-18:00Problematika vztahů minorit a majorit ve společnosti
(Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

DUBEN

16. 4. 2009 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Rovné příležitosti a dějiny kultury – gendrová perspektiva
(Mgr. Barbora Půtová, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00Ideologické zneužívání biologických teorií ve vztahu k minoritám
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
17. 4. 2009 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Specifické potřeby minoritních skupin České republiky spojené s jejich etnicitou a socio-kulturními tradicemi
(Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.)
14:00-18:00Proměny etnické situace v České republice v 20. a 21. století
(Dr. Zdeněk Uherek, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

KVĚTEN

14.5.2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Chování a sociální struktura primátů
(Doc. RNDr. Václav Vančata, katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK V Praze)
14:00-18:00Chování primátů jako základní model pro pochopení lidského chování - lidoopi a člověk - rozvoj kognitivních procesů a komunikace u lidoopů - vznik tradic
(Mgr. Marina Vančatová, Katedra antropologie, FHS UK v Praze)
15. 5. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Biologické a sociálně biologické základy lidského chování
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00Biosociální, kulturní a psychologické aspekty lidského chování
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
22. 5. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-18:00Workshop a panelová diskuze tematicky zaměřená na komunikační dovednosti s minoritami
(Dr. Martin Soukup a Dr. Václav Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

ČERVEN

4. 6. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Agresivní chování a jeho význam - lidská xenofobie a agresivita jako biologické fenomény I.
(Doc. Václav Vančata, Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze)
14:00-18:00Agresivní chování a jeho význam - lidská xenofobie a agresivita jako biologické fenomény II.
(Doc. Václav Vančata, Katedra biologie a environmentálních studií, PedF UK v Praze)
5. 6. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Archetypální vzorce lidského chování
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00Emoce a motivace ve vztahu k etnickým skupinám
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
11. 6. 2010 pátekMísto konání:
Pardubice - sraz u PedFUK
09:00-18:00Exkurze do Integračního centra MV ČR – Pardubice.
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

ČERVENEC

1. 7. 2010 čtvrtekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Specifika menšinových náboženství v ČR a jejich promítání do vztahů s majoritní společností I.
(Mgr. O. Vodáková)
14:00-18:00Specifika menšinových náboženství v ČR a jejich promítání do vztahů s majoritní společností II.
(Mgr. O. Vodáková)
2. 7. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Znehodnocování regionálních kulturních a sociálních tradic a proměny hodnotové škály jako východisko sociální stratifikace - etnicita a postmoderní společnost I.
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie FF UK v Praze)
14:00-18:00Znehodnocování regionálních kulturních a sociálních tradic a proměny hodnotové škály jako východisko sociální stratifikace - etnicita a postmoderní společnost II.
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie FF UK v Praze)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

SRPEN

27. 8. 2010 pátekMísto konání:
Centrum pro "Gender Studies" Praha/PedFUK
09:00-13:00
14:00-18:00
Odborný program včetně diskuze v centru Gender Studies, o.p.s.
(Mgr. Linda Sokačová)
09:00-13:00
14:00-18:00
Problematika lidských práv a fenomén diskriminace. Gender a rovné příležitosti žen a mužů
(Dr. Eva Ferrarová, Ministerstvo vnitra ČR)
28. 8. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Rovné příležitosti ve výchově a vzdělávání. Interkulturní vztahy mezi lidmi. Kulturní, rasová a národní identita.
(Dr. Eva Ferrarová, Ministerstvo vnitra ČR)
14:00-18:00Psychologické problémy adaptace a akulturace. Etnické, rasové a genderové předsudky. Vzdělávání dětí migrantů.
(Mgr. Eva Ferrarová, Ministerstvo vnitra ČR)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

ZÁŘÍ

17. 9. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Šikanující a šikanovaný - psychosociální profil, mýty a realita
(Dr. Michal Zvírotský, Ph.D. Katedra školní a sociální pedagogiky, Pedagogiciká fakulta UK v Praze)
14:00-18:00Tolerance jako základní prostředek dynamiky vztahů v multikulturním a sociálně diferenciovaném prostředí - funkce vztahu tolerance a "vymezování" osobnosti a skupin ve školním kolektivu - kde začíná šikana a xenofobie?
(Dr. Michal Zvírotský, Ph.D. Katedra školní a sociální pedagogiky, Pedagogiciká fakulta UK v Praze)
18. 9. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00(Homo)sexualita v současné společnosti.
(Dr. Zdeněk Sloboda, Sociologický ústav, Akademie věd ČR)
14:00-18:00Škola, výchova a jiné sexuality.
(Dr. Zdeněk Sloboda, Sociologický ústav, Akademie věd ČR)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

ŘÍJEN

15. 10. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Romská národnostní menšina historie jejího postavení a vzdělávání I.
(Doc. Eva Šotolová, Katedra speciální pedagogiky, PedF UK v Praze)
14:00-18:00Romská národnostní menšina historie jejího postavení a vzdělávání II.
(Doc. Eva Šotolová, Katedra speciální pedagogiky, PedF UK v Praze)
16. 10. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Tematický workshop a panelová diskuze I: a) Podpora sebevědomí a osobnosti u slabších žáků, b) Místo a role ve vrstevnické skupině
(Mgr. Kateřina Bílková & Dr. Veronika Pavlas Martanová, pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6)
14:00-18:00Tematický workshop a panelová diskuze II: a) Problémy integrace - chybí čas na ,,bezproblémové“ děti, b) Integrace, začlenění
(Mgr. Kateřina Bílková & Dr. Veronika Pavlas Martanová, pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 6)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

LISTOPAD

19. 11. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Cizinci v české škole I.
(Dr. Dana Bittnerová, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK v Praze)
14:00-18:00Sociokulturní rozměry šikany
(Dr. Martin Soukup, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
20. 11. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Umění jako evolučně adaptivní mechanismus ve formování sociokulturního chování člověka.
(Mgr. Barbora Půtová, Katedra kulturologie, FF UK v Praze)
14:00-18:00Šikana a elitářství, xenofobie, intolelerence a systém vzdělávání učitelů a vychovatelů.
(Dr. Michal Zvírotský, Katedra školní a sociální pedagogiky, Pedagogiciká fakulta UK v Praze)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru

PROSINEC

3. 12. 2010 pátekMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Udržování komunikace a relevantní zpětné vazby pedagoga se žáky a studenty i ostatními pedagogy ve škole jako jednoho z prostředků pro prevenci výskytu negativních jevů (šikany, agresivity, intolerance a fobií) a pro udržování funkčnosti školní komunity (tedy pedagogů, žáků a studentů a rodičů) - kdy, co a jak konsultovat, kdy a jak řešit.
(Mgr. Kateřina Bílková, pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6)
14:00-18:00Modely řešení konfliktních situací, šikany, agresivních a xenofobních reakcí ve školním kolektivu, u mládeže ubytovacích internátů a klientů dětských domovů.
(Mgr. Kateřina Bílková, pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 6)
4. 12. 2010 sobotaMísto konání:
PedFUK
09:00-13:00Cizinci v české škole I.
(Dr. Dana Bittnerová, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK v Praze)
14:00-18:00Cizinci v české škole III.
(Dr. Dana Bittnerová, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK v Praze)
5. 12. 2010 neděleMísto konání:
Muzeum Karlova mostu
09:00-18:00Závěrečná konference projektu
(RT)
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Nahoru


Pedagogická fakulta UK v Praze, M.D. Rettigové 4, Praha 1
!ZMĚNA VYHRAZENA!


Nahoru | Úvodní stránka
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
STRUKTURÁLNÍ FONDY EU
MŠMT
Historie a současnost Soutěž „Komenský a my“ Projekty
Úvodní stránka