UNIE COMENIUS

Environmentální vzdělávání a výchova v ČR

Evropská unie, Evropský sociální fond, Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy, Česká republika

REALIZAČNÍ TEAM


RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.

Pracovní náplň: Vedoucí projektu. Řízení projektu a jeho celkový monitoring, řízení jednotlivých etap, podíl na koncepci a obsahu jednotlivých aktivit, řízení ostatních členů realizačního týmu a administrativních pracovníků, kontrola rozpočtu, účast na přípravě monitorovacích zpráv a závěrečné zprávě.

Kontakt:
tel.: +420 221 900 173, mobil: +420 720 659 434,
e-mail: vladimir.privratsky@pedf.cuni.cz

RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.

Pracovní náplň: Zástupce vedoucího projektu. Koordinace a garance odborného obsahu vzdělávacího modulu, příprava kurikulí vzdělávacích modulů, účast na přípravě monitorovacích zpráv a závěrečné zprávě.

Kontakt:
tel.: +420 221 900 144, mobil: +420 777 311 159,
e-mail: vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz

PaedDr. Pavel Kocourek

Pracovní náplň: Participace na konstrukci kurikula vzdělávacích modulů, příprava náplně exkurzních činností, kooperace a komunikace se školami v souvislosti s organizací vzdělávacích modulů, účast na přípravě monitorovacích zpráv a závěrečné zprávě.

Kontakt:
tel.: +420 257 280 961, mobil: +420 720 285 200,
e-mail: kocourek.pavel@post.cz

Ing. Daniel Battaglia, Ph.D.

Pracovní náplň: Koordinace klíčových aktivit, kooperace s partnery, příprava exkurzních činností po stránce obsahové a organizační, včetně časového harmonogramu, příprava monitorovacích zpráv.

Kontakt: mobil: +420 603 906 219,
e-mail: mio@email.cz

Vladimíra Korbelová

Pracovní náplň: Administrativní práce spojené s koordinací projektu, organizací a realizací projektu; účast na zajišťování propagace, administrace publikační a ediční činnosti.

Kontakt:
tel.: +420 221 900 172, mobil: +420 720 659 433,
e-mail: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz

Jitka Cajthamlová

Pracovní náplň: Vedení účtů, kontakt s bankou a pracovní smlouvy; účast na přípravě monitorovacích zpráv.

Kontakt:
tel.: +420 257 533 771, mobil: +420 720 400 632,
e-mail: cajthamlova@pmjak.cz


Nahoru | Úvodní stránka
ARCHIV Projekty
Úvodní stránka