UNIE COMENIUS

Environmentální vzdělávání a výchova v ČR

Evropská unie, Evropský sociální fond, Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy, Česká republika

ANOTACE PROJEKTU

Název projektu: Standart vzdělávání v oboru enviromentalistika - výchova a vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj života v ČR
Zkrácený název: Environmentální vzdělávání a výchova v ČR
Název projektu anglicky: Educational Standarts in Environmental Sciences - Education and Training for Sustainable Development in the Czech Republic
Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.2/0201
Žadatel: Unie Comenius
Typ: ESF projekt v Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Dvouletý grantový projekt organizovaný do osmi klíčových aktivit řízený realizačním týmem projektu, jejichž základem jsou vzdělávací moduly, exkurzní činnosti a odborně vedené individuální projekty EVVO účastníků.
Cílové skupiny:
Studenti vysokých škol, pedagogičtí pracovníci, popř. zájemci o další studium na vysokých školách.

Obecným cílem projektu je nejen prohloubení kvalifikace pracovníků v oblasti vzdělávání a osvěty, ale současně i rozšíření jejich kvalifikace, a tak zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce.Předkládaný projekt je reflexí společenského požadavku obsaženého ve Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v navazujícím Metodickém pokynu ze 14.12. 2001 MŠMT ČR. Grantový projekt koresponduje s obsahem opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, především reaguje na požadavek specifického cíle tohoto opatření, jímž je rozvoj učitelských studijních programů, a to v oblasti profesní odborné přípravy dalšího vzdělávání budoucích učitelů a pedagogů v praxi s zaměřením na problematiku environmentálního vzdělávání a výchovy. Základním přínosem realizace projektu je vznik kompetencí účastníku projektu v problematice životního prostředí a jejich schopnost pedagogické transformace této problematiky do vzdělávacího procesu. Každý absolvent projektu získá osvědčení o absolvování rozšiřujícího studia v oboru environmentáního vzdělávání.

Dílčí cíle projektu:Nahoru | Úvodní stránka
ARCHIV Projekty
Úvodní stránka