UNIE COMENIUS

Environmentální vzdělávání a výchova v ČR

Evropská unie, Evropský sociální fond, Ministerstvi školství, mládeže a tělovýchovy, Česká republika

AKTUÁLNĚ

UKONČENO

10. června 2008

Přibyla položka "ZÁVĚREČNÉ PRÁCE", kde jsou ke stažení vybrané závěrečné práce absolventů kurzu.
realizační tým

21. května 2008

Vážení kolegové,
závěr projektu se přiblížil. Poslední a pro Vás jistě důležitou aktivitou je Vaše přítomnost na závěrečné konferenci projektu, která se bude konat 7. června 2008. Organizační detaily zašleme každému z Vás na Vaše e-mailové adresy.


RNDr. Vladimír Přívratský,CSc.
vedoucí kurzu

29. dubna 2008
Souhrnná informace pro účastníky terénních prací v rámci exkurze
8. - 10. května 2008


Vážení kolegové,
máme před sebou poslední exkurzi našeho vzdělávacího programu, který proběhne v Pouzdřanech, Dolních Věstonicích a dalších lokalitách Pálavy. První den, tj. ve čtvrtek 8.5.2008 zahajujeme ve 13,00 hod. exkurzí Pouzdřanské stepi. Sraz všech účastníků ve 13,00 hod. u železniční stanice Pouzdřany.
Dopravovat se můžete z Prahy z hlavního nádraží v 7,47 hod. (R 277 Slovan), do Brna příjezd v 11,34 hod. a z Brna odjezd 12,23 hod. (předpokládáme, že v Brně si bude možné nakoupit pití i jídlo v obchodě na nádraží).

Z Pouzdřanské stepi se přesuneme pěšky kolem místní restaurace a vodních nádrží do Dolních Věstonic. Zde ubytování, krátký podvečerní program a společenské setkání.
V pátek 9.5.2008 jedna skupina absolvuje přechod Pálavy s příslušným výkladem a terénními aktivitami, druhá skupina absolvuje terénní práce zaměřené především na zoologii a hydrobiologii (odjezd autobusu v 9,00 hod. od ubytovny Povodí Moravy - pobočka Dyje). Následující den, tj. v sobotu 10.5.2008, si skupiny program prohodí.
Ubytování (2 noclehy) v ubytovně Povodí Moravy - Dyje v Dolních Věstonicích.
Stravování v restauracích, možnost nákupu potravin v Dolních Věstonicích jen v pátek ráno, jinak je možné využívat zařízenou kuchyňku v ubytovně Povodí Moravy.
Další podrobnosti o programu se dozvíte ve čtvrtek večer v jídelně (nebo na terase) ubytovny Povodí Moravy.

Vybavení: batoh, menší batůžek, vybavení proti dešti, přírodě blízké oblečení, pevné pohodlné boty (počítejte s celodenním přechodem Pálavy cca 20 km), peníze na cestovné, ubytování (cca 500,- Kč za dva noclehy), stravu a pití, opalovací krém, klobouček nebo čepičku proti slunci, láhev na vodu, jídlo s sebou, léky, náplasti apod. pro osobní potřebu, zápisník a psací potřeby, dalekohled (pokud jej vlastníte), lupu.
Dobrou náladu s sebou!

Prosím o urychlené potvrzení účasti
na adresu: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz!!!
RNDr. Vladimír Přívratský,CSc.
vedoucí projektu

21. března 2008
Milé kolegyně, vážení kolegové,
abyste měli čas zorganizovat si Váš program v dubnu a květnu tak, aby jste se bez problémů mohli zúčastnit našich dvou posledních soustředění, dovolte několik organizačních informací.

V dubnu proběhne soustředění ve Křtinách, a to od 18. dubna (pátek) do 20.dubna (neděle). Základním tématem soustředění bude ochrana přírody v lesním hospodářství a o jeho náplň se postarají kolegové z partnerské organizace, tj. Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Sraz účastníků bude v pátek v 15,00 hod. ve Křtinách na ubytovně Školního lesního podniku (cena ubytování 150,-Kč za noc). V 16,00 hod. odjedeme do arboreta Křtiny na jeho prohlídku a absolvujeme zde naučnou stezku domácích dřevin. Do ubtovny se vrátíme v 19,00 hod. Od 20,00-21,00 hod. proběhne promítání diapásma doc. Horáka a Ing. arch. Kocourkové o přírodních rezervacích Moravského krasu a Školním lesním podniku Křtiny. Sobota 19. dubna je vyhrazena exkurzi po vybraných rezervacích, skončí v 17,00 hod. V neděli od 9,00 - 13,00 hod. budou probíhat přednášky (ochrana přírody a lesního hospodářství; Natura 2000, certifikace lesů).
Stravování: páteční večeře (75,- Kč), sobotní snídaně (60,- Kč), oběd (80,- Kč) včetně polévky, večeře (75,- Kč), nedělní snídaně (60,- Kč) a oběd (80,- Kč).
Během tohoto soustředění proběhnou také konzultace pro účastníky, kteří ještě pracují na závěrečných pracích. O případných změnách programu (které nepředpokládáme) bychom Vás informovali.

Květnová exkurze proběhne v termínu od 8. - 10. května v Dolních Věstonicích (ubytovna Povodí Moravy, pobočka Dyje).
Program: ve čtvrtek 8. května 13,00 - 18,00 hod. - exkurze na Pouzdřanskou step - minulost a současnost této lokality (doporučujeme si vzít jídlo k večeři s sebou), pátek 9. května 9,00 - 18,00 hod. celodenní exkurze CHKO Pálava a přilehlé oblasti, sobota 10. května 9,00 - 12,00 hod. hodnotné přírodní ekosystémy - přednáška, od 13,00 - 16,00 hod. individuální konzultační činnost pro účastníky, kteří ještě pracují na závěrečných pracích, pro ostatní návštěva archeologických míst v Dolních Věstonicích.
Tento program může ještě doznat změn, avšak termíny bychom již neradi měnili.

Žádám Vás naléhavě, abyste neprodleně potvrdili paní Korbelové (e-mail: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz, tel. 221900172) Vaši účast, což je nezbytné pro rezervaci ubytovací kapacity.

Vážení přátelé, přejeme Vám pěkné prožití velikonočních svátků a hlavně, abyste nemuseli používat kulichy a rukavice.

S pozdravem
RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
vedoucí projektu

12. března 2008
V položce STUDIJNÍ MATERIÁLY A LITERATURA jsou k stažení soubory s "oucmanickou" přednáškou Environm. výchova v mimoškolní praxi (T. Vošahlíková) a Metodické listy !!!

4. března 2008
Milé kolegyně, vážení kolegové,
jak víte, zbývají nám již jen čtyři soustředění a závěrečná konference do ukončení našeho projektu, jehož jste účastníky. Účastí v tomto projektu si rozšíříte kvalifikaci, kterou budete moci i v budoucnosti využít na trhu práce. Kontrolou prezenčních listin jsme však zjistili, že účast některých z Vás není zcela odpovídající a z toho by mohlo plynout, že bychom Vám nemohli všem udělit osvědčení o této kvalifikaci udělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. To by nás velmi mrzelo, protože víme, že o věc samu máte skutečný zájem. Žádám Vás proto, abyste věnovali účasti na zbývajících soustředěních, která proběhnou v zajímavých oblastech České republiky (Oucmanice ve východních Čechách, Křtiny v Moravském krasu, Pálava na jižní Moravě a konečně závěrečná konference v Hradci Králové), náležitou pozornost a zapojili se do jejich průběhu.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Soustředění v novém ekologické centru v Oucmanicích se bude konat již podruhé, tentokrát v termínu 8. a 9. března 2008 (naléhavě žádám o Vaši účast a její rychlé potvrzení, pokud jste tak již neučinili, e-mailem).

Soustředění v Moravském krasu bude probíhat za spoluúčasti našich kolegů z Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 18.-20. dubna 2008.

Soustředění na Pálavě proběhne předběžně v termínu 16.-18. května 2008.

Závěrečná konference projektu je naplánována na 7. června 2008 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Prosím, abyste tyto termíny vedli v patrnosti, udělali si čas a soustředění se skutečně zúčastnili. Předpokládáme rovněž, že ti, kteří ještě neodevzdali závěrečné práce, učiní tak nejpozději do konce dubna t.r. Ti z Vás, kteří by snad chtěli poslat závěrečnou práci klasickou poštou, nechť tak učiní na adresu Vladimíra Korbelová, katedra biologie Pedagogické fakulty UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1.
Prosím, abyste souběžně sledovali i webovou stránku projektu na adrese: www.uniecomenius.cz - projekt ESF.
Realizační tým projektu se těší na Vaši účast na zbývajících akcích projektu.
Jakékoliv dotazy směřujte, prosím, na pí Korbelovou (tel. 221900172, e-mail: vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz).

S přátelským pozdravem
RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
vedoucí projektu

25. února 2008
V položce STUDIJNÍ MATERIÁLY A LITERATURA jsou k stažení soubory s instrukcemi k závěrečné práci!!!

25. února 2008
Vážení kolegové, milé kolegyně,
prosím, abyste neprodleně POTVRDILI svou účast na "březnovém" soustředění, které se koná 8.-9. března 2008 v Ekocentru PALETA, pobočka Oucmanice.

Program:
8. března 2008 (sobota)
09:00-12:00 Výchova a vzdělávání ve školní praxi (Dr. Jančaříková).
12:00-13:00 Individuální konzultační činnost, vedení projektových prací účastníků.
14:00-18:00 Environmentální výchova a vzdělávání v mimoškolní praxi (Dr.Vošahlíková).
9. března 2008 (neděle)
09:00-13:00 Environmentální výchovné projekty (Mgr. Černohlávková).
14:00-16:00 Individuální konzultační činnost, vedení projektových prací účastníků

Ubytování 250,- Kč za noc a plná penze 180,- Kč na den, tzn. 500,- Kč za ubytování (2 noci) a 370,- Kč strava (pátek večeře, sobota plná penze, neděle častečná plná penze - snídaně, oběd, káva a čaj po celou dobu soustředění).

Vlakové spojení pro pátek 7.3.2008 (cílová stanice Brandýs nad Orlicí):
Praha hl.n. 16:06 - Pardubice 17:17 (IC 541 HUTNIK)
Pardubice 17:25 - Brandýs n.O. 18:11 (Os 5025)
následně pěšky cca 2,6 km
SOS mobil: 739 354 509

Svoji účast prosím neprodleně potvrďte e-mailem na adresu vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz a nebo telefonicky (Po-Pá od 8:00-14:30 hod) na 221900172., a to nejpozději do 12:00 hod, dne 3.3.2008.

Kontakt: Ekocentrum PALETA, pobočka Oucmanice (tel.: 469 813 462, mobil: 739 578 022, 604 115 933, www.paleta.cz)

Těšíme se na Vaši návštěvu
realizační tým projektu

19. února 2008
Vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na "únorové" soustředění, které proběhne v budově Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem. Jeho termín je 23. a 24. 2. 2008 (sobota a neděle); začínáme jako obvykle v 9,00 hod.

Program je následující:
sobota 23.2.2008 09:00 - 13:00 hod. "Udržitelný rozvoj - pojem a jeho místo v politice EU" - dr. Rynda
14:00 - 18:00 hod. "Vývoj a ekologie lesních porostů v oblasti ČR a Evropy" - Ing. Battaglia
neděle 24.2.2008
09:00 - 13:00 hod. "Problematika ŽP v městské aglomeraci" - dr. Kocourek
14:00 - 16:00 hod. Individuální konzultační činnost, vedení projektových prací účastníků

Je možné si rezervovat bydlení na koleji v Brandýse n/L. (kontakt pí Vlasta Hůtová - tel. 326904529, 326902871), doprava funguje mezi Prahou a Brandýsem nad Labem - autobus č. 367 odjíždí z Černého Mostu v sobotu 24.2. i v neděli 25.2.2007 v 8,25 hod. Na Černý Most se dostanete metrem B - výstupní stanice Černý Most. Nastupte do posledního vagonu, výstup z metra přímo ke schodům, sejít k nástupištím autobusů, vlevo po schodech dolů, potom vpravo na konec nástupiště k autobusu č. 367. Vystupte v Brandýse nad Labem - stanice Brandýs n.L. - Stará Boleslav, náměstí (příjezd v 8,49 hod.). Budova fakulty je, jak víte, vzdálena od zastávky cca 200 m.

Těšíme se na Vaši návštěvu
realizační tým projektu

21. prosince 2007
Milé kolegyně,
vážení kolegové,

v listopadu a prosinci 2007 proběhla velmi úspěšně dvě soustředění, z nichž jedno se konalo ve velmi pěkném ekocentru v Oucmanicích, které je pobočkou ekocentra Paleta v Pardubicích, druhé pak v Brandýse n.L. Věříme, že obě soustředění Vám poskytla informace a metody, které budete moci využívat ve své práci.
V lednu 2008 (19. a 20.1.2008) proběhne další soustředění s následujícím programem:
19.1.2008 - sobota
09:00 - 14:00 hod. - "Vývoj a změny klimatu" (RNDr.V.Ložek,DrSc.)
14:30 - 19:00 hod. - "Problematika vymírání druhů a jeho příčiny" (Prof.RNDr.O. Fejfar,DrSc.)
20.1.2008 - neděle
09:00 - 13:00 hod. - "Změny ŽP a migrace organismů" (Mgr.R.Samek)
14:00 - 16:00 hod. - čas vyhrazen pro konzultační činnost, vedení projektových prací účastníků (realizační tým).

Dovolte, abych Vám jménem členů realizačního týmu popřál klidné vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
Těšíme se na Vás na všechny
v lednu 2008.

S přátelským pozdravem
RNDr. Vladimír Přívratský,CSc.

29. listopadu 2007
Vážení kolegové,
jistě ve Vás ještě doznívají dojmy z velmi úspěšného soustředění v ekocentru Paleta v Oucmanicích a již je na obzoru další soustředění, které tentokrát proběhne v budově Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem. Jeho termín je 8. a 9. 12. 2007 (sobota a neděle); začínáme jako obvykle v 9,00 hod.

Program je následující:
sobota 8.12.2007
09:00 - 13:00 hod.   "Základy ekologie a problematika ŽP I."
14:00 - 18:00 hod.   "Základy ekologie a problematika ŽP II."
Bude přednášet paní dr. Kristýna Svobodová.
neděle 9.12.2007
09:00 - 16:00 hod.   "Problematika udržitelného rozvoje a místní agenda 21 v praxi"
Přednášející je paní Mgr. Kateřina Jančaříková.

Je možné si rezervovat bydlení na koleji v Brandýse n/L. (kontakt pí Vlasta Hůtová - tel. 326904529, 326902871), doprava funguje mezi Prahou a Brandýsem nad Labem - autobus č. 367 odjíždí z Černého Mostu v sobotu 24.2. i v neděli 25.2.2007 v 8,25 hod. Na Černý Most se dostanete metrem B - výstupní stanice Černý Most. Nastupte do posledního vagonu, výstup z metra přímo ke schodům, sejít k nástupištím autobusů, vlevo po schodech dolů, potom vpravo na konec nástupiště k autobusu č. 367. Vystupte v Brandýse nad Labem - stanice Brandýs n.L. - Stará Boleslav, náměstí (příjezd v 8,49 hod.). Budova fakulty je, jak víte, vzdálena od zastávky cca 200 m.

Předběžně sdělujeme, že lednové soustředění proběhne 19. a 20. ledna 2008 rovněž v Brandýse n/L. Přednášet budou špičkoví, mezinárodně uznávaní odborníci o vývoji a změně klimatu pan RNDr. Vojen Ložek,DrSc. a o problematice vymírání druhů pan prof. RNDr. Oldřich Fejfar,DrSc.

Těšíme se na Vaši návštěvu
realizační tým projektu

Stažení instrukcí ve formátu MS WORD [~33 kB]

2. listopadu 2007
Vážení kolegové, milé kolegyně,
prosím, abyste Ti z Vás, kteří ještě NEPOTVRDILI svou účast na soustředění 23.-25. listopadu t.r. v Ekocentru Oucmanice tak, pokud možno co nejrychleji, učinili. Tuto informaci potřebujeme, abychom zjistili celkové náklady na toto soustředění a mohli případně finančně přispět účastníkům. Bez částečné kompenzace z naší strany by totiž jedna noc každého z nás stále 250,- Kč a plná penze 180,- Kč na den. Tzn., že za celé soustředění je to 500,- Kč za ubytování (2 noci) a 370,- Kč strava (pátek večeře, sobota plná penze, neděle plná penze - snídaně + balíček svačina, oběd, svačina; káva a čaj po celou dobu soustředění). Jsme připraveni provést částečnou kompenzaci (cca 40 - 50% Vašich nákladů na ubytování a stravu, kromě dopravy do Oucmanic a zpět), ale k tomu nutně potřebujeme znát počet účastníků.

Proto Vás naléhavě žádám o tuto informaci. Upozorňuje některé z Vás, že je to další příležitost jak vylepšit Vaši účast na těchto soustředěních a zvýšit šanci, že získáte akreditované osvědčení o absolvování kurzu.

Zároveň děkuji všem, kteří se již přihlásili.
RNDr. Vladimír Přívratský,CSc.

4. října 2007
Vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na "říjnové" soustředění, které protentokrát bude situováno do oblasti CHKO Český kras. Na programu budou dvě celodenní exkurze. Sraz účastníků pro sobotní a nedělní exkurzi (20-21. 10. 2007) je vždy v 8:00 hod na Smíchovském nádraží (v odjezdové hale před pokladnami). Odtud se pojede v sobotu hromadně osobním vlakem do Berouna a dále autobusem do Koněprus (odjezd v 9:30 hod, trasa Koněprusy-Koda-Srbsko) a v neděli hromadně do Srbska (trasa Srbsko-Bubovický potok-Karlštejn). Předpokládaný návrat kolem 18 hod (sobota) a 14 hod (neděle).

Vybavení do terénu s sebou, pro sobotní geologickou exkurzi si přibalte i kladívko a noviny na balení vzorků.

Ubytování v Praze si lze osobně zajisti jako vždy v prostorách Středního odborného učiliště, Ohradní, Praha 4 (cca 240 Kč/noc) - kontakt pí. Sikytová nebo pí Fischerová, tel. 241 482 379
Těšíme se na Vaši hojnou účast
řešitelský tým

31. července 2007
Vážení kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na "zářijové" soustředění, které otevírá druhý rok našeho projektu. Soustředění se bude konat v oblasti NP Šumava (Horská Kvilda). Sraz účastníků je 21.9.2007 ve 13:00 hod v Lazarské ulici (u PedF UK v Praze) odtud se pojede hromadně autobusem na Horskou Kvildu. Samotný kurz začíná v 17:00 hod v prostoru ubytovny Hamerka (ubytování a polopenze zajištěna cca 250,- Kč/den). Vybavení do terénu s sebou.

Těšíme se na Vaši hojnou účast
řešitelský tým

29. května 2007
Vážení kolegové,
rádi bychom Vám poskytli bližší informace, týkající se exkurze na Podblanicko v rámci Programu vzdělávacího environmentálního modulu (2006-2007), která se koná ve dnech 15.-17.6.2007 (podrobný program, dopravní informace, možnost ubytování, viz níže).

DŮLEŽITÉ: Pro hladký průběh semináře obratem sdělte následující podrobnosti na e-amil vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz
a) zúčastním se v pátek 15.6.2007 od 14.00 hodin exkurze do Podblanického ekocentra ve Vlašimi (ano-ne)
b) zúčastním se přednášky "CHKO Blaník" v Podblanickém ekocentru 15.6. od 19.hodin (ano - ne)
c) zúčastním se exkurze do CHKO Blaník dne 17.6.2007 (ano - ne)
d) mám zájem o návštěvu hvězdárny (ano - ne)

Vedoucí exkurze je doc. Lubomír Hanel, který ochotně poskytne všem zájemcům bližší informace (tel. 602 268 905), nebo na e-mailu: lubomirhanel@seznam.cz

INFORMACE O EXKURZI SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE (DOC ~57,3 kB)

Těšíme se na Vaši hojnou účast
řešitelský tým

4. května 2007
Vážení kolegové,
rádi bychom Vám poskytli bližší informace, týkající se exkurze do oblasti CHKO Pálava, která se koná ve dnech 11.5.-13.5.2007 (podrobný program viz níže). Sraz účastníků exkurze je plánován v pátek dne 13.4.2007 ve 14,00 hod. na ubytovně Povodí Morava, Dolní Věstonice (vlastní botanicko-dendrologická exkurze začíná ve 15,00 hod).
Optimální je vlakové spojení z Prahy přes Brno, a to rychlíkem R277 SLOVAN Praha hl.n. - Brno hl.n. (odjezd v 7,54 hod., příjezd 11,34 hod.) a návazně osobním vlakem Os4609 Brno - Popice (odjezd 12,22 hod., příjezd 12,59 hod.). Následně pak pešky přes Strachotín a hráz do Dolních Věstonic (cca 5 km).

Vedoucí exkurze je Ing. Daniel Battaglia, Ph.D.,
který ochotně poskytne všem zájemcům bližší informace (tel. 603906219).

PODROBNÝ PROGRAM EXKURZE SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE (DOC ~22,5 kB)

Těšíme se na Vaši hojnou účast
řešitelský tým

4. dubna 2007
Vážení kolegové,
  rádi bychom Vám poskytli bližší informace, týkající se exkurze do oblasti Hluboké nad Vltavou, která se koná ve dnech 13.4.-15.4.2007.
  Sraz účastníků exkurze je plánován v 13,00 hod. na ubytovně Střední odborné školy elektrotechnické v pátek dne 13.4.2007, nacházející se naproti železniční stanici Hluboká n.Vltavou.
  Optimální je vlakové spojení z Prahy přes České Budějovice, a to rychlíkem R633 - Praha hl.n. – České Budějovice (odjezd v 9,14 hod., příjezd 12,04 hod.) a návazně osobním vlakem Os8052 České Budějovice – Hluboká n.Vl. (odjezd 12,09 hod., příjezd 12,19 hod.).
  Vedoucí exkurze je Ing. Jan Andreska, Ph.D., který ochotně poskytne všem zájemcům bližší informace (e-mail: jandreska@centrum.cz).
  Dále Vás prosíme o závazné potvrzení Vaší účasti na květnové exkurzi do CHKO Pálava a Lednicko-Valtického areálu ve dnech 11.5.-13.5.2007, a to na e-mail vladimira.korbelova@pedf.cuni.cz, nebo tel. 720 659 433.

Těšíme se na Vaši hojnou účast
řešitelský tým

6. března 2007
Vážení kolegové,
  jak už jsme o tom hovořili na posledním soustředění v Brandýse nad Labem, připravujeme nad rámec vzdělávacího environmentálního modulu v rámci březnového soustředění exkurzi do Centra ekologické výchovy PALETA a expozice Státního zámku v Pardubicích. Centrum patří k nejlepším regionálním institucím, zabývající se soustavně environmentální výchovou a expozice, kterou v zámku navštívíme se týká ekologických a environmentálních aspektů středního Polabí.
  Exkurze se bude konat v pátek 16.března 2007 a sraz účastníků je v 10,00 - 10,15 hod. v hale nádraží Pardubice. Abychom mohli exkurzi dobře zorganizovat, obratem nám, prosím, potvrďte účast na této akci. Bližší informace ZDE (PDF ~1MB).
  Za několik dní bude na webové stránce zveřejněn podrobný materiál k této akci. Po exkurzi v Pardubicích budeme pokračovat v podvečer do Prahy. V sobotu a v neděli (17. s 18. března 2007) bude normálně pokračovat další soustředění s plánovanou výukou v Brandýse n.L.
  Znova připomínám, že ti, kteří budou potřebovat ubytování v Brandýse, se mohou v této věci obrátit na pí Vlastu Hůtovou - tel. 326 904 529 nebo 326 902 871.
  Těšíme se na viděnou v Pardubicích i v Brandýse n.L.!!

  S pozdravem
RNDr. Vladimír Přívratský,CSc.
vedoucí projektu

V Praze 2. března 2007
Vážení kolegové,
  pro následující březnový kurz ESF, konaný opět na Pedagogické fakultě UK v Brandýse nad Labem, je možné si zajistit ubytování na Nové koleji PedF UK v Brandýse n./L. u paní Vlasty Hůtové - tel. 326 904 529 nebo 326 902 281.
  S pozdravem
řešitelský tým

V Praze dne 9.2.2007
Milé kolegyně,
vážení kolegové,

dovolte, abychom Vám poskytli několik informací, které se bezprostředně dotýkají Vašeho studia v rámci grantového projektu ESF, jehož se účastníte. Rádi bychom Vás informovali, že soustředění v měsících únoru a březnu 2007 nebude z technických důvodů probíhat v budově Pedagogické fakulty v Praze, nýbrž obě tato soustředění se uskuteční v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem. Podrobnosti o dopravě najdete v příloze tohoto dopisu.
Mnozí z Vás již intenzívně pracují na tématu své závěrečné práce a konzultují se svými konzultanty. Někteří z Vás však ještě podle našich záznamů práci zadánu nemají. Řešili bychom to v průběhu následujících dvou soustředění tak, aby již všichni zadání měli.
Účast některých frekventantů studijního programu je doposud nepříliš vysoká a bude zapotřebí ji zvýšit, aby všichni dosáhli podmínek pro udělení certifikátu o absolvování studia. Chápeme samozřejmě, že ne vždy se z různých důvodů můžete každého soustředění zúčastnit. Na druhé straně bychom na Vás rádi apelovali, abyste vyvinuli maximální snahu jednotlivá soustředění absolvovat a vytvořili si tak základní podmínku pro řádné ukončení studia. U těch účastníků, u nichž jsme zjistili větší rozsah neúčasti, bude také záležet na kvalitě zpracování závěrečné práce.
Také bychom Vás rádi informovali, že v dubnu, květnu a červnu budou soustředění vždy spojena s exkurzemi a budou se proto konat na různých místech Čech a Moravy (duben – Hluboká nad Vltavou, květen – Dolní Věstonice, červen – Louňovice pod Blaníkem). Podrobnosti o těchto akcích se včas dozvíte.
Velmi se těšíme na Vás na všechny a na společnou práci.


RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.

Informace pro frekventanty vzdělávacího kurzu o dopravě na Pedagogickou fakultu UK, Brandýs nad Labem
Autobus č. 367 odjíždí z Černého Mostusobotu 24.2. i v neděli 25.2.20078,25 hod.
Na Černý Most se dostanete metrem B – výstupní stanice Černý Most.
Nastupte do posledního vagonu, výstup z metra přímo ke schodům, sejít k nástupištím autobusů, vlevo po schodech dolů, potom vpravo na konec nástupiště k autobusu č. 367.
Vystupte v Brandýse nad Labem – stanice Brandýs n.L. – Stará Boleslav, náměstí (příjezd v 8,49 hod.). Budova fakulty je vzdálena od zastávky cca 200 m.


Nahoru | Úvodní stránka
ARCHIV Projekty
Úvodní stránka